Op de afdeling radiologie van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn was een aantal ramen bekleed met zwarte bekleding. Dit was nodig omdat in deze ruimte met grotere groepen uitslagen en röntgenfoto’s bekeken en besproken worden. De uitstraling was echter niet zoals gewenst en ook akoestisch was het niet optimaal. Er is toen gekozen voor een dubbele oplossing. Een afbeelding die aansluit bij de ruimte en de omgeving waar het ziekenhuis gevestigd is en een akoestische optimalisatie waardoor de personen in deze ruimte elkaar beter kunnen verstaan.